Manyetik Rezonans Tomografi (MRT)

MRT Philips Ingenia 3 Tesla  

 • Randevu alımı: gereklidir
 • Bulgu raporunun verilmesi: bir sonraki işgününde, saat 8’den itibaren
 • Kontrast maddesi: kısmen
 • MR icin yeni bildini;

  Anile (Hausarzt) doktonunnz WGKK, veya Burgenland KK ile calisiyorsa, havale kagitini onaylatmak icin Krankenkasse bas hekimine gitmenize gerek yok.

  Anile (Hausarzt) dokbonunnz WGKK veya Burgenland KK disindanbaaska Krankenkasse ile calisiborsa hayale kagidini Krankenkasse bas, hekcimine onaylatmaniz gerekiyor.

  Özel dokbontan gelen hastalarda Krankenkasse bas hekimine onylatip gelecekler.

Manyetik rezonans tomografisi, modern kesitler şeklinde bir görüntüleme işlemidir. Bilgisayarlı tomografiye karşın burada görüntüleme için radyasyon kullanılmaz, bu yöntemde güçlü manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanmaktadır. Bu nedenle radyasyon yüklemesi söz konusu değildir.

Muayene süresi ve kontrast maddesinin verilip verilmeyeceği, muayenenin türüne ve alınan bilgilere göre değişmektedir. Bu nedenle telefonla veya şahsen randevu alımı zorunludur. Telefonla alınacak randevularda, muayene türünü kesin olarak belirleyebilmek için sevk belgenizi yanınızda bulundurmanızı rica etmekteyiz.

Randevu alırken lütfen hamilelik olasılığını belirtiniz. Herhangi bir implantınız mevcutsa bu durumu randevu alırken veya muayeneye başlamadan önce lütfen belirtiniz ve implant kartınızı yanınızda getiriniz, zira şüpheli durumda MRT gerçekleştirilemeyebilir.

Muayene sırasında cihazdan, genelde rahatsız edici şekilde algılanan bir vuruş sesi çıkar, ancak bu ses makinenin çalışma sesidir. Bu yüksek ve derin çarpma sesleri, muayene için gerekli olan manyetik alanların hızla yer değiştirmesinden kaynaklanır. Bu nedenle lütfen korkmayınız!

İMPLANTLI, PROTEZLİ, vs. hastalar için önemli bilgiler

MRT ÇEKİLMEZ

 • Kalp pili
 • Defibrilatör
 • Koklear implant
 • 1990’dan önce nakledilen mekanik kalp kapakçığı
 • Delinmiş Porth-A-Cath (toplardamar veya arteryel kateter)
 • Gözde metal parçası
 • Alçı (ısı depolama)
DİKKAT edilecek

 • Göz bölgesinde kalıcı makyaj
 • Dövmeler, Pirsing
 • Stent
 • İlaç pompası (ağrı kesici-)
 • Vücutta saçma tanelerinin ve metal parçaların bulunması
 • Ventriküler şant
 • Ağrı kesici veya hormon pflasteri
 • Anevrizma klipi
 • Çiviler ve vidalar
PROBLEM YOKTUR

 • Kalça-, omuz-, diz protezleri
 • Diş protezleri
 • 1990’dan sonra nakledilen kalp kapakçıkları
 • Port-a-Cath (toplardamar veya arteryel kateter)
 • Kemik ameliyatlarından sonra takılan teller
 • Diyafram, bakır spiraller (jinekolog tarafından spiral konumunun kontrol edilmesi)